Dance Dance Revolution Tokimeki Mix contains 8 Songs

Download

Title Artist Subtitle Credit Banner Date
ANATA NI AETE JUNKO NODA 2016-09-28 20:44:52
FUTARI NO TOKI MAMI KINGETSU 2016-09-28 20:44:52
HARU-IRO NO KAZE NO NAKA DE MAMI KINGETSU 2016-09-28 20:44:52
Hero (Club-MIX English version) DONNA BURKE 2016-09-28 20:44:52
Hero (Club-MIX) YUUKO ASAHINA 2016-09-28 20:44:52
MOTTO! MOTTO! TOKIMEKI MAMI KINGETSU 2016-09-28 20:44:53
TOKIMEKI NO ORGAN MAMI KINGETSU 2016-09-28 20:44:53
YUUKI NO KAMISAMA JUNKO NODA 2016-09-28 20:44:53